İŞ TANIMLARI

İl Müdürlüğü İş tanımları

​.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapılar Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü İş Tanımları

​.

Döner Sermaye İş Tanımları

​.

Ortak Görev ve Sorumluluklar İş Tanımları

​.

Hukuk Birimi İş Akışları

​.

Sivil Savunma İş Tanımları

​.

''