ProjelerimizAmacı :

 1. Tasnif dışı ürünlerin İlimiz ekonomisine kazandırımı,
 2. İlimize has ürünlerin dört mevsim tüketilmesi suretiyle tanıtımı ve İlimizin markalaşmasına katkı sağlamak,
 3. İstihdam

  Projenin Süresi : 2 yıl

   

  Projenin Bütçesi :33 050 ( 1. yıl 28 050tl, 2.yıl 5000tl)​

RİZE'DE İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİLİYOR
  


Amacı :

 1. Yurt dışında çok talep gören mantar türünün İlimizde üretimini sağlamak,
 2. Yeterli tarım alanı olmayan ilimi için yeni bir üretim alanı oluşturulması,
 3. İstihdam,

  Projenin Süresi   : 3 yıl
  Projenin Bütçesi : 103 200tl ( 1. yıl 51 200tl, 2.yıl 25 200tl, 3.yıl 26 800tl)​

MAVİYEMİŞ  YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ


Amacı:

 1. Göçü önlemeye yönelik gelir kaynakları yaratmak.
 2. Çaya göre birim alandan daha fazla gelir getirecek     ürüne çiftçileri yönlendirmek.
 3. İlimizin refah seviyesini arttırmak.
 4. 350-1000 m rakımdaki boş arazileri tarıma kazandırmak.

     Projenin suresi    : 2 yıl

     Projenin bütcesi  : 112.500 tl5 yaşındaki bir bahçe ;

 • 1 da Maviyemiş bahçesi 1500-2500 kg arasında ürün veriyor. Ortalama 2000 kg dersek,
 • 1 kg Maviyemiş meyvesi 6-15 TL 'den değer buluyor.Ortalama 10 TL dersek,
 • 1 da'dan alacağımız gelir 20,000TL olur.
 • 1 da'lık bahçenin kurumumuza  maliyeti ortalama 4200-4500Tl arasındadır.
 • 2012 ve 2013 yılları arasında toplamda 70 da bahçe tesisi edilmiştir.
 • 70*4500=315.000TL ( Gider)
 • 70*20.000 = 1.400.000 TL ( Gelir)

ANA ARI TEMİN PROJESİ


​Amacı :

 1. Melezleşmiş olan arızlarımızın bal yapma kapasitesi daha yüksek olan ırka dönüştürülmesi,
 2. İlimizin bal kapasitesinin arttırılması ile ekonomik girdisinin artırımı,
 3. İlimizin bal pazarından hak ettiği payı alması,

  Projenin Süresi : 3 yıl

  Projenin Bütçesi :631 750 ( 1. yıl 188 450tl, 2. yıl 207 800tl ,3. yıl 235 500tl)

Proje kapsamında 4000 adet Ana Arı desteği sağlanmıştır


ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ​


Amacı :

 1. Kullanılamayan değerlerimizin İl ve Ülke ekonomisine kazandırılması.( flora kaynakları, ıhlamur ormanları )
 2. İlimizi bal pazarında marka İl yapmak, hak ettiği pazar payını almasını sağlamak,
 3. İlimiz arıcılarını organiğe teşvik etmek,

  Projenin Süresi : 3 yıl

Projenin Bütçesi :177 588 ( 1. yıl 79 700tl, 2.yıl 38 488tl, 3.yıl 59)

 • Projeler kapsamında toplamda 9530 kat kovan desteği yapılmıştır.
 • Bir kovandan ortalama 10 kg bal alındığı dikkate alındığında.
 • 9530*10 =95.300 kg bal alınır.
 • Bir kf balın fiyatı 80 TL'den

  80*95.300 = 7.624.000 TL katma değer sağlanmıştır​


ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİK PROJESİ


Amacı:

 • Çay tarımı ve topografik yapının ilimiz tarım arazisini kıtlaştırması sebebiyle sebze yetiştiriciliği  için yeterli alanın bulunmaması , sebze yetişrtiriciliğini olumsuz etkilemektedir. Bu proje ile açıkta yetiştiriciliğe göre daha yüksek verim elde edecek ortamların oluşturulması ile sebze yetiştiriciliğinin canlandırılması.
 • İlimiz sebze ihtiyacının bir miktarda olsa buradan temin edilmesini sağlamak.YUMURTA  TAVUKÇULUĞUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ​


Amacı :

  1. ​Öncelikle bu proje bir demonstrasyondur.
  2. ​İlimizde köy yumurtası üretimini yaygınlaştırmak sureti ile piyasadaki doğal yumurta talebindeki  boşluğu doldurmak.
  3. Köylerde ikametgaha destek olmak
   Projenin Süresi : 1 yıl


​​

Projenin Bütçesi :23 602

 • Bir tavuk 1 senede 280-300 adet yumurta veriyor,
 • Proje kapsamında 10 kümes toplamda 240 tavuk verildi.
 • 240*280 = 67.200 adet yumurta eder.
 • Köy yumurtası toptancıdan 0,50 kuruş, bakkalda ise 0,75 kuruşa satılmaktadır.
 • 0,50*67.200 = 33.600 TL
 • 0,75*67.200= 50.400 TL 

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİNYAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Amacı :

 1. Birim alanda çaydan daha fazla verim elde edilen ürünleri halka göstermek.
 2. Ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile ceviz meyvesinin ve yan ürünlerinin ilimiz ekonomisine kazandırılması. ( Mobilya sektörü,kereste)
 3. ​Atıl olan arazilerin tarımsal alanlara dahil edilmesini sağlamak.​​

Projenin Süresi : 1 yıl

Projenin Bütçesi :3,600 TL


10 yaşındaki bir bahçe ;

 • 1 da Ceviz  bahçesi  ortalama 300 kg arasında ürün veriyor.
 • 1 kg Kabuklu ceviz meyvesine asgari 10 TL dersek,
 • Çiftçimizin 1 da kazancı 3000TL 'dir.
 • Proje kapsamında toplamda 39 da bahçe tesis edildiği göz önüne alınırsa ;
 • 39*3000= 117,000TL yıllık kazanç İlimize girdi sağlanmış olur.

İYİDERE BÖLGESİ KOKULU ÜZÜM PROJESİ

Amacı :

 1. Rize'nin geleneksel ürünü olan kokulu üzümün mevcudiyetinin korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılmıştır.

  Projenin Süresi : 1 yıl
  Projenin Bütçesi :22,0405 yaşındaki Kokulu üzüm bahçesi

 • 1 da 'lık Kokulu Üzüm bahçesi ortalama 1000 kg üzüm alırsak,
 • Taze tüketimde 1 kg fiyatı 3 TL 'den
 • 1000*3 = 3000 TL
 • Proje kapsamında toplamda 10 da bahçe tesis edildiği göz önüne alınırsa ;
 • 10*3000= 30,000TL  yıllık kazanç İlimize girdi sağlanmış olur.

''