T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Buzağı Desteklemesindeki Üreme Parametrelerinde Değişiklik…

Yayın Tarihi : 11.08.2022

Buzağı desteklemesinde, uygulamaya konulan üreme parametreleri; işletmelerin geçmiş kayıtlarındaki eksiklikler ve pandemi döneminde oluşan bildirim eksikliklerinden dolayı 1.100.000 baş buzağının destek kaleminden yararlanamamasına neden olmuştur.

Buzağı kayıplarının önlenmesi ve birim hayvandan maksimum verim alınabilmesi adına uygulamaya alınan üreme parametreleri amacı doğrultusunda "Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına ödenir" şeklinde revize edilerek destekleme kapsamı dışında kalan buzağıların desteklenmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda; 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan "810 gün" ibaresi "960 gün" şeklinde, "450 gün" ibaresi "600 gün" şeklinde değiştirilmiş olup, 3 Ağustos 2022 tarihli ve 5918 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı değişikliği bugünkü (4 Ağustos 2022 tarihli ve 31913 sayılı) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bu Karara dayalı olarak 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2021/43)'nin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "510-810 gün" ibaresi "510-960 gün" şeklinde, "235-450 gün" ibaresi "235-600 gün" şeklinde değiştirilmiş olup, 2022/17 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği değişikliği bugünkü (4 Ağustos 2022 tarihli ve 31913 sayılı) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yetiştiricilerimize hayırlı olsun.