T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 4.8.2022

Turunçgil uzun antenli böceği (TUB) (Anoplophora chinensis) Türkiye'de sınırlı olarak bulunan karantinaya tabi, ağaçların ölümüne yol açan tahripkâr bir zararlı organizma olup turunçgiller, fındık, elma, armut, kiraz, akçaağaç, kızılağaç, huş ağacı, gürgen, kayın, çınar, dağ muşmulası, kavak, söğüt, karaağaç türleri ve atkestanesi en önemli konukçuları arasındadır.

TUB'un Türkiye'ye girişini ve yayılmasını engellemek için alınacak tedbirlerin belirlenmesine ilişkin "Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı İle Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik" 17.06.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

TUB sürvey talimatı 2015 yılında hazırlanarak Ulusal Sürvey Programımıza eklenmiş ve konukçularının yetiştirildiği tüm illerde İl-İlçe Tarım Orman Müdürlükleri tarafından sürveyleri yürütülmektedir. 

Bu bağlamda İl Müdürlüğümüz Yakup Şanal Toplantı Salonunda Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyeleri, İl/İlçe Belediyeleri, Ziraat Odaları, Muhtar dernek başkanları, STK'lar ve İlçe Müdürlüğümüzde görevli personellerimiz katıldı. Yapılan toplantıda Turunçgil Uzun antenli Böceği ile mücadele programında vatandaşların konu hakkından bilgilendirilmesinin, sürveyanlar tarafından tüm yeşil alanlarda böcekle bulaşık ağaç tespiti ve bu ağaçların ilaçlanmasının, sonrasında da ağaçların eradikasyon çalışmalarının hızla yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) ağaçların kabuk dokusuna yumurta bırakarak larvalaşma dönemi için uygun ortam sağlar. Ağaç dokusundan beslenen larvalar, ağacın dışına talaş bırakır, ergin olduklarında ise ağaç gövdesinde delikler açarak uçmaya başlar. Ağaçların odun dokusunda görülen delikler, kabuk kısmında yumurta yerleri ve kök boğazına yakın talaş gibi işaretler görülmesi durumunda, İl, İlçe Müdürlüklerimize haber verilmesi önem arz etmektedir.

Eğitim ve yayım çalışmaları sürdürülmekte olup farkındalık artırılması amacıyla, Bakanlıkça hazırlanan broşür ve afişlerin ilgili Enstitü Müdürlükleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine dağıtımı yapılmaktadır. Broşür ve afiş için tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR / Turunçgil uzun antenli böceği (TUB) (Anoplophora chiensis)

Turunçgil Uzun Antenli Böceği Talimatı