T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ TANITIMI

Yayın Tarihi : 28.07.2022

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nün tanıtımı Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi alanında gerçekleştirildi. İl Müdürümüz Murat GENC ile İl Millî Eğitim Müdürü Engin EMEN tarafından yapılan ortak basın açıklamasıyla mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü tanıtıldı.

Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile;

•Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek.

•Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak.

•Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak,

•Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek.

•Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak.

•Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak.

•Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak

•Alana uygun donatım yapılacak.

•Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak.

•Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak.

•Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak.

•Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.

•Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

•Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

•Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak.

•Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

İl Müdürümüz GENC; "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz." Dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü EMEN ise; "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığının imzalamış olduğu bu önemli protokol kapsamında "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği de Gençlerimizde" sloganıyla hareket edeceklerini söyledi, protokolün içeriğine dair bilgiler verdi.  EMEN; "Tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğinin çok önemli olduğunun da altını çizerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gençleri en iyi şekilde yetiştireceklerini ifade etti."