T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SAHİPLİ KEDİ VE KÖPEKLERİ KİMLİKLENDİRİYORUZ

Yayın Tarihi : 7.07.2022

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirme ve kayıt işlemleri 31/12/2022 tarihine kadar yapılabilecektir. 

Bilindiği üzere "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Yönetmelikle Tarım ve Orman Bakanlığınca, ev hayvanı sahiplerinin, kedi, köpek ve gelinciklerine kimlik çıkartarak, doğum, ölüm, kayıp ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine süresi içinde bildirmesi zorunlu hale getirildi. 

Buna göre, ev hayvanı sahibi; kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutuldu. 

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla ev hayvanlarının kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması için protokol imzalandı. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikle 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlüdürler. Dijital kimliklendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." hükmü ile Geçici madde 4 te "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır." hükmüne yer verilmiştir. 

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırabileceğine ilişkin hüküm eklendi. 

Kedi ve köpek sahiplerinin 31/12/2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize veya serbest veteriner hekimlere başvurması durumunda her yaştaki sahipli kedi ve köpeklerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kayıt işlemleri yapılabilecektir.