T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL ÜRÜNLERE AİT KONTROLLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 29.6.2022

Bakanlığımıza bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından her döneme ait "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın 3.sü hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Tarımsal Kuraklık konusunda; kamuoyunun bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması ve özellikle kurağın yaşanmadığı dönemlerde gerekli tedbirlerin önceden alınması gibi hususlar "Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nın temel amacını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda; Tarımsal ürünlerin kuraklığın olumsuz etkilerine karşı sekteye uğratmadan sürdürülebilirlik prensiplerine göre yürütülmesi için, İl Müdürlüğümüz teknik personellerince kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontrol sırasında ürünlerin çıkış durumuna, ( bitkinin zayıf, orta ve iyi haline) gelişimi, bakım durumuna, ( ekimine, çıkışına, yaprak sayısına, başaklanma, çiçeklenme, olgunlaşma ve hasat aşamasına) gözlem durumuna, ( kuraklık, yağış, don vb. iklim olaylarından etkilenme) durumlarına bakılarak kontroller gerçekleştirilmiştir.