T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM ARAZİLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA MAVİYEMİŞ FİDAN DAĞITIMI YAPILDI.

Yayın Tarihi : 27.6.2022

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İl Müdürlümüzce Rize İli Merkez ve İlçelerinde Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında bahçe tesis edilecek 51 üreticiye 23.06.2022 tarihinde toplam 10.000 adet fidan dağıtımı töreni yapılmıştır.

 Maviyemiş projesi kapsamında 23.03.2022 tarihinde Müdürlüğümüz resmi web sayfasında duyuru yayınlanmıştır. Atıl ve boş durumdaki arazilerinde maviyemiş üretimi yapmak isteyen üreticiler bağlı bulundukları İl ve İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile müracaatta bulunmuş olup, teknik personeller tarafından arazi kontrolleri yapılarak uygun bulunan üreticilere maviyemiş fidanları teslim edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından %75 hibe ile finanse edilen proje üreticilerden maviyemiş fidan bedelinin  %25'i katkı payı olarak alınmıştır.

Tarım ve Orman İl Müdürümüz Murat GENC; Gerçekleştirilen dağıtım töreni sayesinde tesisi yapılacak olan 51 dekar maviyemiş bahçesi ile birlikte İlimizde maviyemiş üretimi 411 dekara yükselecektir. Ayrıca 2007 yılında kendi imkânlarıyla başlayıp akabinde kurumumuz tarafından belirli yıllarda desteklenen örnek çiftçimiz olan Serdar İSMAİLOĞLU'na plaketini taktim etti.