T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDE NİTRATLI (%26 CAN) GÜBRE DENETİMİ

Yayın Tarihi : 29.11.2021

18.11.2021 tarihinde Balıkesir'den deniz yoluyla ilimize gelen yaklaşık 4500 ton Nitratlı(%26 CAN) gübrelerinin denetimi Riport/Rize Gümrük depolarında İl Müdürlüğümüz görevli teknik personelince yapılmıştır. Yapılan denetimlerde ürünlerin yığın halde gümrük depolarında uygun koşullarda depo edilmekte olduğu ayrıca firmanın beyanı doğrultusunda ve beyan ettiği miktarlarda nitratlı gübre tespit edilmiştir.

Deniz yolu ile ilk kez ilimize gelmiş olan bu Nitratlı(%26 CAN) Gübrelerin il içi ve il dışı piyasada gerek çay tarımı yapılan bahçelerde gerekse diğer bahçelerde kullanılabilmesi için gümrük depolarında paketlendikten sonra Gübre Dağıtıcı Bayilerine sevki yapılıp üreticilerimiz tarafından kullanımına hazır hale gelecektir.