T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KAMUOYUNUN DİKKATİNE..!

Yayın Tarihi : 25.11.2021

İl Müdürlüğümüzce Anzer Balı 16.02.2021 tarihinde tescil ettirilmiştir. Bu tarih itibarıyla dolumu yapılan ballarda coğrafi işaret ibaresi olmak zorundadır. Coğrafi tescil işleminden önce üretilen ballarda izlenebilirliğin sağlanması ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine uygunluğu kapsamında denetimleri yapılmaktadır. Ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analizleri yaptırılmaktadır. Ayrıca anzer bölgesi florasını içerip içermediğinin belirlenmesi amacıyla numuneler alınarak Hacettepe Üniversitesine gönderilmektedir.

Etikette olması gerekenler;

1- İşletme Kayıt Numarası,

2- Coğrafi İşaret

3- Parti No,

4-Ürün Adı,

5- İşletme Adresi,

6-Son Tüketim Tarihi veya T.E.T.T.

7- Özel Kullanım Talimatı, Net Miktar