T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA HİBE PROJELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 16.11.2021

                Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında % 50 hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri için başvurularımız devam ediyor. Bu programın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hibe programı ile küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından yatırımcılarımıza ve çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Bu etapta daha önceki yıllarda desteklenen ve üreticilerimiz tarafından talep edilen; Çapa makinası, Motorlu tırpan, Büyükbaş- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik ekipmanlar, sağım sistemi ekipmanları, arıcılık makine ve ekipmanları gibi bakanlığımızca belirlenen 74 kalem makine ve ekipmana %50 hibe desteği verilecektir.

Proje Başvuruları:

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden yapabilmektedir.