T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HASTALIKTAN ARİ İŞLETME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 21.4.2021

Hayvancılık gelirleri içerisinde büyük bir paya sahip olan süt sığırcılığı Türkiye'de hayvancılık sektörünün önemli bir koludur. Ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sertifikası almış işletmelerin desteklenmesi için, Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince hayvan başına destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Sağlık sertifikasına sahip işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL /Baş ödeme yapılmaktadır.

İlimiz Merkez Karasu Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Hızır Ali MAFRATOĞLU"na ait işletmenin başvurusu üzerine Bakanlığımız " Hastalıktan Ari İşletme Genelgesi' ne göre işletmede bulunan hayvanlar Tüberküloz ve Bruselloz hastalığı yönünden taranmış, yapılan testler sonucunda işletmeye hastalıktan ari işletmeler İçin Sağlık Sertifikası verilmiştir. Sertifika bir yıl geçerlidir.