T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDEKİ ORGANİK FAALİYETLER

Yayın Tarihi : 10.9.2020

Bakanlığımızca yürütülmekte olan "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında 2020 yılında organik ürünlerin izlenmesi, analiz amaçlı numune alınması, etiket kontrolü, denetimler, eğitim, yayım vb. faaliyetler yürütülmektedir. Proje içerisinde yer alan İl Müdürlükleri tarafından analiz amaçlı alınacak numune sayısı, ürün çeşidi, yaptırılacak analizler, numune alma programı dâhilinde İl Müdürlüklerine bildirilmiştir. İl Müdürlüğümüz de bu proje içerisinde yer alan iller arasındadır.

Bu kapsamda ilimizde yetiştirilen organik çay, organik kivi, organik bal ve organik fındıktan numuneler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmektedir. Bu laboratuvarlarda pestisit, naftalin, aflatoksin,  C4, C13 analizleri yapılmakta, analiz sonuçları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir.     

Ayrıca organik üretim yapan bitkisel ve hayvansal üretim denetimleri, organik işletme ve satış yeri denetimleri rutin olarak devam etmekte, gerekli bilgilendirme ve işlemler yapılmaktadır.