3.5.2018 / Gösterim Sayısı : 483

Tarımsal Ürünlerin Fiyat Hareketleri Takip Ediliyor

Tarım politikalarının hızlı ve doğru bir şekilde uygulanabilmesinin en önemli araçlarından biri olan tarım ürünleri piyasalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde "Tarım Ürünleri Piyasası İzleme ve Değerlendirme Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu çalışmalar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir.

     Sistem piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılmasını sağlayacak ve oluşturulacak politikalara destek verecektir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda tarımsal ürün fiyatlarının şeffaf, izlenebilir ve istikrar içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması, elde edilen verilere göre politikaların oluşturulmasında öncülük ederek tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenmesi asıl amaçtır.

 Bu sistem, dağıtım zincirindeki etmenlerin fiyatlara olan etkilerini izleyerek ve değerlendirerek doğru tarım politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Gün bazında veri havuzunda toplanan verilerle istenilen istatistiki çalışmalar yapılabilecektir. Elde edilen verilerle ürünün nerede üretilip nerelere satıldığına kadar takibi yapılmaktadır.

            TÜFİS (Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumlularımız tarafından marketler ve halden alınan verilerin sisteme girişleri aralıksız devam etmektedir. Bu sayede, hafta bazında veri havuzunda toplanan verilerle ürünün nerede üretilip nerelere satıldığına kadar takibi ve istatistiki çalışmalar yapılabilecek; bu da doğru tarım politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

            Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sisteminde, market, hal fiyat izleme modülleri bulunmakta olup bu modüllerde toplanan veriler ile istatistiki değerlendirmeler ve raporlamalar yapılabilmektedir. 

TÜFİS sisteminde takibi yapılan ürünler ek dosyada sunulmuştur. 

 

Ek Dosyalar

''