25.7.2018 / Gösterim Sayısı : 305

TARIM DANIŞMANLARININ DİKKATİNE..!

SÜRESİNDE VİZE ETTİRİLMEYEN SERTİFİKALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE VİZE EDİLMESİ

Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların sahipleri, 06.07.2018 / 05.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar bir yıl süre içinde başvuru yapar.

 Sertifikaların değiştirilmesi

Yönetmeliğin 6 ncı Geçici Madde gereği vize edilen sertifikalarda, sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alındığından süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikalar değiştirilerek vize işlemi yapılır. 

Başvuruda istenilen belgeler

Tarım yayımcısı /tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin vize başvurusu için istenilen belgeler,

  1. Kişiye ait dilekçe sureti,
  2. İki adet vesikalık fotoğraf,
  3. Kişiye ait sertifikanın aslı,
  4.  Kayıp sertifikalar için son yapılan sınavın başvuru ücretinin % 50 sine karşılık gelen tutara ait Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 11 0001 0025 330 3353 682 5017 hesabına veya bildirilen değişik hesaba yatırıldığına dair dekont veya sureti.
  5. Başvuru tarihinden üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgeleri. Eğitim belgeleri ile ilgili Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları ve 12.12.2015 tarih ve 33735898.010.07.01./5499 sayılı "Sertifikaların Tanzimi Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi İşlemleri ile İlgili Talimat" esas alınır.  


''