19.6.2018 / Gösterim Sayısı : 223

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA BELGESİ EĞİTİM DUYURUSU..!

​Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen ticari ve profesyonel üretim yapan kişilere İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 31Temmuz 2018 Salı günü saat 10:00'te İl Müdürlüğümüz hizmet binasında eğitim düzenlenecektir.
Profesyonel Uygulayıcı Yetki Belgesi Eğitimi:
a) Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,
b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,
c)  Taahhütname, (Kurumda Mevcut)
ç) Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduğunu gösteren sağlık raporu,
d) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf.
Bitkisel Üretim Yapan Kişilere Yetki Belgesi Eğitimi:
a) Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,
b) Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürünler ile ilgili bilgi,
c) Taahhütname, (Kurumda Mevcut)
ç) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

d) Eğitim Durumu

''