15.1.2018 / Gösterim Sayısı : 597

2018 Yılı Staj Başvuruları Başladı

Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için staj başvuruları 02.01.2018 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanmıştır. Bakanlığımızın 12 Kasım 2014 tarihli staj yönergesine göre göre kurumumuzda stajlarını yapmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta vb. yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda bulunmak isteyen stajyer adayları örnek başvuru dilekçesini kurumumuz web sitesinden indirilebilirler. Başvuru süresi 30.04.2018 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

  1. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
  2. Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
  3. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu
  4. Staj değerlendirme formu
  5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf 

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi İçin Tıklayınız...

Staj Başvuru Dilekçesi İçin

Tıklayınız...


''